Uw specialist in afvalwaterheffingen
Diensten


Onze diensten


Betaalt u niet teveel?
Voor het lozen of afvoeren van afvalwater ontvangt u jaarlijks een aanslag, gebaseerd op de vervuilingswaarde van
het afvalwater (het aantal vervuilingseenheden). Het betreft een aanslag verontreinigingsheffing of een aanslag
zuiveringsheffing. 
Maar... is de hoogte van de aanslag wel in overeenstemming met het werkelijke aantal vervuilings-
eenheden? 
Onze specialisten controleren uw aanslag.

Heeft u daarnaast een navorderingsaanslag ontvangen, of een boete? Is die aanslag of boete wel terecht opgelegd?
En zo ja: is deze niet te hoog?
 Onze specialisten onderzoeken dat voor u.
 
Uw situatie
Stelt u de hoogte van de aanslag vast door middel van afvalwateronderzoek (meten, bemonsteren en analyseren)?
Wellicht is dit helemaal niet nodig en kan het veel goedkoper door gebruik te maken van de tabel afvalwater-
coëfficiënten
Onze specialisten gaan dat voor u na.

Stelt u de hoogte van de aanslag al vast door middel van 
de tabel afvalwatercoëfficiënten? Bent u dan wel in de
juiste waterklasse ingedeeld? En geeft u niet teveel aan ingenomen water op? Onze specialisten kunnen u hierover
gericht adviseren.

De wijze waarop wij u van dienst kunnen zijn, hangt van een aantal factoren af. Maak uw keuze uit de mogelijkheden
aan de linkerzijde van deze pagina.

Meer weten?
U kunt bij ons terecht met al uw vragen over afvalwater, afvalwaterheffingen en formeel belastingrecht. Neemt u
gerust contact
 met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Heeft u behoefte aan verdieping van uw kennis op het gebied van afvalwaterheffingen of formeel belastingrecht?
Meld u dan aan voor een cursus van Ten Lande Belastingadvies.  Home
Diensten
Profiel
Contact