Uw specialist in afvalwaterheffingen
Home

 

Ten Lande Belastingadvies


Uw afvalwaterzorgen in vertrouwde handen
Voert u afvalwater af in de riolering? Dan betaalt u zuiveringsheffing. Als u afvalwater in oppervlaktewater loost,
dan betaalt u verontreinigingsheffing. 
Maar... betaalt u niet teveel?

Het is lastig om de hoogte van deze heffingen goed te bepalen. Ten Lande Belastingadvies is zowel technisch als
fiscaal-juridisch gespecialiseerd in deze afvalwaterheffingen en is daarmee uniek in Nederland. 
Onze specialisten
kunnen voor u nagaan of de hoogte van de aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing correct is.

Boetes, aanslagen en procedures
Naast afvalwaterheffingen houden onze specialisten zich bezig met formeel belastingrecht. 
Denk hierbij aan
boetes, navorderingsaanslagen, schattingen en ambtshalve aanslagen. Voor onze klanten voeren w
ij tevens
bezwaar- en beroepsprocedures bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad der Nederlanden.

Onze prioriteit: uw belangen
Ten Lande Belastingadvies is gecertificeerd door het Register Belastingadviseurs (RB). U kunt erop vertrouwen
dat wij uw belangen optimaal behartigen. Uiteraard beschikken onze specialisten over alle technische én
fiscaal-juridische kennis die daarvoor nodig is.

Volledig onafhankelijk
Wij werken alléén voor belastingplichtigen en niet voor overheidsinstanties, zoals waterschappen. Wij zijn daarom
volledig onafhankelijk en hoeven a
lleen rekening te houden met úw belangen. De perfecte intermediair!

Cursussen

Wij verzorgen regelmatig
cursussen over afvalwaterheffingen en over formeel belastingrecht. Deze cursussen
verzorgen wij zowel in-company als via open inschrijving. 
Ten Lande Belastingadvies is FOLO®-geaccrediteerd door
de Stichting Permanente Educatie Nederland. 
Het volgen van onze cursussen levert daarmee FOLO PE-punten op.

 Home
Diensten
Profiel
Contact